HomeContactSitemapcas中文
 
About Us Research People International Cooperation News Education Papers Resources Links Societies & Publications Company
Year Article Title Source Titles Author
2022 Emerging New-Generation Detecting and Sensing of Metal Halide Perovskites ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS Bu, Hui; He, Caili; Xu, Yanqing; Xing, Lu; Liu, Xiaomin; Ren, Shuxia; Yi, Shenghui; Chen, Liang; Wu, Hao; Zhang, Guanglei; Zhao, Jinjin; Shi, Jianlin
2022 Starvation therapy enabled switch-on NIR-II photothermal nanoagent for synergistic in situ photothermal immunotherapy NANO TODAY Pu, Yinying; Wu, Wencheng; Zhou, Bangguo; Xiang, Huijing; Yu, Jifeng; Yin, Haohao; Zhang, Yan; Du, Dou; Chen, Yu; Xu, Huixiong
2022 Construction of Stable Donor-Acceptor Type Covalent Organic Frameworks as Functional Platform for Effective Perovskite Solar Cell Enhancement ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS Li, Zhongping; Zhang, Zhenwei; Nie, Riming; Li, Chunzhi; Sun, Qikun; Shi, Wei; Chu, Weicun; Long, Yuyang; Li, He; Liu, Xiaoming
2022 Tailoring Intermolecular Interactions Towards High-Performance Thermoelectric Ionogels at Low Humidity ADVANCED SCIENCE Zhao, Wei; Sun, Tingting; Zheng, Yiwei; Zhang, Qihao; Huang, Aibin; Wang, Lianjun; Jiang, Wan
2022 An electrochemically stable homogeneous glassy electrolyte formed at room temperature for all-solid-state sodium batteries NATURE COMMUNICATIONS Chi, Xiaowei; Zhan, Ye; Hao, Fang; Kmiec, Steven; Dong, Hui; Xu, Rong; Zhao, Kejie; Ai, Qing; Terlier, Tanguy; Wang, Liang; Zhao, Lihong; Guo, Liqun; Lou, Jun; Xin, Huolin L.; Martin, Steve W.; Yao, Yan
2022 Bubble-Mediated Mass Production of Graphene: A Review ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS Shi, Zhiyuan; He, Peng; Wang, Ningzhen; Liu, Yuan; Chen, Xiang; Li, Yanxiang; Ding, Guqiao; Yu, Qingkai; Xie, Xiaoming
2022 Microwave dielectric properties of Mg1.8R0.2Al4Si5O18 (R = Mg, Ca, Sr, Ba, Mn, Co, Ni, Cu, Zn) cordierite ceramics and their application for 5G microstrip patch antenna JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Lou, Weichao; Song, Kaixin; Hussain, Fayaz; Khesro, Amir; Zhao, Jianwei; Bafrooei, Hadi Barzegar; Zhou, Tao; Liu, Bing; Mao, Minmin; Xu, Kuiwen; Taheri-nassaj, Ehsan; Zhou, Di; Luo, Shaojin; Sun, Shikuan; Lin, Huixing; Wang, Dawei
2022 Reductive-damage-induced intracellular maladaptation for cancer electronic interference therapy CHEM Chen, Lijie; Jiang, Xingwu; Lv, Meng; Wang, Xueli; Zhao, Peiran; Zhang, Meng; Lv, Guanglei; Wu, Jiyue; Liu, Yanyan; Yang, Yang; Chen, Jinquan; Bu, Wenbo
2022 A Bi2Te3-Filled Nickel Foam Film with Exceptional Flexibility and Thermoelectric Performance NANOMATERIALS Shi, Taifeng; Chen, Mengran; Liu, Zhenguo; Song, Qingfeng; Ou, Yixiang; Wang, Haoqi; Liang, Jia; Zhang, Qihao; Mao, Zhendong; Wang, Zhiwen; Zheng, Jingyvan; Han, Qingchen; Razeeb, Kafil M.; Zong, Peng-an
2022 Boron Nitride-Based Release Agent Coating Stabilizes Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)(3)/Li Interface with Superior Lean-Lithium Electrochemical Performance and Thermal Stability ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS Zhu, Lei; Wang, Youwei; Wu, Yongmin; Feng, Wuliang; Liu, Zhaolin; Tang, Weiping; Wang, Xiaowei; Xia, Yongyao
2022 A hybrid solid electrolyte for high-energy solid-state sodium metal batteries APPLIED PHYSICS LETTERS Zhai, Yanfang; Hou, Wangshu; Chen, Zongyuan; Zeng, Zhong; Wu, Yongmin; Tian, Wensheng; Liang, Xiao; Paoprasert, Peerasak; Wen, Zhaoyin; Hu, Ning; Song, Shufeng
2022 Sugar-Derived Isotropic Nanoscale Polycrystalline Graphite Capable of Considerable Plastic Deformation ADVANCED MATERIALS Sun, Boqian; Chen, Daming; Cheng, Yuan; Fei, Weidong; Jiang, Danyu; Tang, Sufang; Zhao, Guangdong; Song, Juntao; Hou, Chenlin; Zhang, Wenzheng; Wu, Shiqi; Yang, Yu; Tan, Mingyi; Zhang, Jie; Wei, Daqing; Guo, Chaowei; Zhang, Wei; Dong, Shun; Du, Shanyi; Han, Jiecai; Luo, Jian; Zhang, Xinghong
2022 A New Concept of Radiation Detection Based on a Fluorochromic and Piezochromic Nanocluster JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Lu, Huangjie; Hou, Huiliang; Hou, Yu-Chang; Zheng, Zhaofa; Ma, Yingying; Zhou, Zhengyang; Guo, Xiaofeng; Pan, Qing-Jiang; Wang, Yonggang; Qian, Yuan; Wang, Jian-Qiang; Lin, Jian
2022 Mg-3(Bi,Sb)(2)-based thermoelectric modules for efficient and reliable waste-heat utilization up to 750 K ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE Fu, Yuntian; Zhang, Qihao; Hu, Zhongliang; Jiang, Meng; Huang, Aibin; Ai, Xin; Wan, Shun; Reith, Heiko; Wang, Lianjun; Nielsch, Kornelius; Jiang, Wan
2022 Multiscale Hierarchical Architecture-Based Bioactive Scaffolds for Versatile Tissue Engineering ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS Ma, Hongshi; Yang, Chen; Ma, Zhenjiang; Wei, Xiaoyue; Younis, Muhammad Rizwan; Wang, Hanbo; Li, Wentao; Wang, Zhiyong; Wang, Wenhao; Luo, Yongxiang; Huang, Peng; Wang, Jinwu
2022 Ag rearrangement induced metal-insulator phase transition in thermoelectric MgAgSb MATERIALS TODAY PHYSICS Zhang, Zhou; Zhu, Yifan; Ji, Jialin; Zhang, Jianxin; Luo, Huifang; Fu, Chenguang; Li, Qianqian; Brod, Madison; Snyder, G. Jeffrey; Zhang, Yubo; Yang, Jiong; Zhang, Wenqing
2022 Giant strain responses and relaxor characteristics in lead-free (Bi0.5Na0.5)TiO3-BaZrO3 ferroelectric thin films JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C Wang, Zhe; Zhao, Jinyan; Niu, Gang; Ren, Wei; Zhang, Nan; Zheng, Kun; Quan, Yi; Wang, Lingyan; Zhuang, Jian; Cai, Henghui; Li, Xin; Wang, Genshui; Liu, Ming; Jiang, Zhuangde; Zhao, Yulong
2022 Simulation-based design study for the passive shielding of the COSINUS dark matter experiment EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Angloher, G.; Dafinei, I; Di Marco, N.; Ferroni, F.; Fichtinger, S.; Filipponi, A.; Friedl, M.; Fuss, A.; Ge, Z.; Heikinheimo, M.; Huitu, K.; Maji, R.; Mancuso, M.; Pagnanini, L.; Petricca, F.; Pirro, S.; Proebst, F.; Profeta, G.; Puiu, A.; Reindl, F.; Schaeffner, K.; Schieck, J.; Schmiedmayer, D.; Schwertner, C.; Stahlberg, M.; Stendahl, A.; Wagner, F.; Yue, S.; Zema, V; Zhu, Y.; Pandola, L.
2022 SESAM mode-locked Tm:Y2O3 ceramic laser OPTICS EXPRESS Zhang, Ning; Liu, Shande; Wang, Zhanxin; Liu, Jian; Xu, Xiaodong; Xu, Jun; Wang, Jun; Liu, Peng; Ma, Jie; Shen, Deyuan; Tang, Dingyuan; Lin, Hui; Zhang, Jian; Chen, Weidong; Zhao, Yongguang; Griebner, Uwe; Petrov, Valentin
2022 Simvastatin-loaded sulfonated PEEK enhances angiogenesis and osteogenesis via miR-29cb2-mediated HIF-3 alpha downregulation CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Sun, Yingxiao; Liu, Xingdan; Zeng, Xiaoling; Wang, Luping; Jin, Zhao; Yeung, Kelvin W. K.; Liu, Xuanyong; Ouyang, Liping; Liao, Yun
2022 Enhancing ionic conductivity in solid electrolyte by relocating diffusion ions to under-coordination sites SCIENCE ADVANCES Zhu, Lei; Wang, Youwei; Chen, Junchao; Li, Wenlei; Wang, Tiantian; Wu, Jie; Han, Songyi; Xia, Yuanhua; Wu, Yongmin; Wu, Mengqiang; Wang, Fangwei; Zheng, Yi; Peng, Luming; Liu, Jianjun; Chen, Liquan; Tang, Weiping
2022 LIFU-responsive nanomedicine enables acoustic droplet vaporization-induced apoptosis of macrophages for stabilizing vulnerable atherosclerotic plaques BIOACTIVE MATERIALS Hou, Jingxin; Zhou, Jun; Chang, Meiqi; Bao, Guangcheng; Xu, Jie; Ye, Man; Zhong, Yixin; Liu, Shuling; Wang, Junrui; Zhang, Wei; Ran, Haitao; Wang, Zhigang; Chen, Yu; Guo, Dajing
2022 Cur@SF NPs alleviate Friedreich's ataxia in a mouse model through synergistic iron chelation and antioxidation JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY Xu, Li; Sun, Zichen; Xing, Zhiyao; Liu, Yutong; Zhao, Hongting; Tang, Zhongmin; Luo, Yu; Hao, Shuangying; Li, Kuanyu
2022 ZnO/ZnS heterostructure with enhanced interfacial lithium absorption for robust and large-capacity energy storage ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE Dong, Chenlong; Zhang, Xilin; Dong, Wujie; Lin, Xueyu; Cheng, Yuan; Tang, Yufeng; Zhao, Siwei; Li, Guobao; Huang, Fuqiang
2022 Silicate bioceramics elicit proliferation and odonto-genic differentiation of human dental pulp cells DENTAL MATERIALS JOURNAL Peng, Weiwei; Huan, Zhiguang; Pei, Ge; Li, Jinheng; Cao, Ying; Jiang, Long; Zhu, Yaqin
 
Copyright © SHANGHAI INSTITUTE OF CERAMICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES ALL RIGHTS RESERVED
沪ICP备05005480号-1    沪公网安备 31010502006565号